HYPOXIn historia

dr-norbert-eggerNorbert Egger, HYPOXIn perustaja HYPOXIn kehittäjä ja yrityksen perustaja on urheilufysiologian erikoislääkäri, Norbert Egger. Egger oli aktiivisesti mukana maajoukkuetason kuntovalmennuksessa ja teki myös lihavuustutkimusta Salzburgin yliopistolla. Ensimmäinen HYPOXIn läpimurtotuote, HYPOXI-Trainer, lanseerattiin vuonna 1998, useiden vuosien kehitystyön tuloksena. Eggerillä oli tätä ennen usean vuoden kokemus naisten kuntovalmennuksesta. Hän oli perustanut Itävallan ensimmäisen naisille suunnatun kuntokeskuksen ja tarjosi asiakkailleen myös muita hoitoja, kuten hierontaa ja selluliittihoitoja.

Lukuisia naisia valmentaessaan Egger huomasi, että vaikka tulokset muuten olivat hyviä, niin useilla naisilla oli ns. ongelmakohtia, joiden muokkaus hyvin osoittautui hankalaksi. Ongelmakohta oli usein alavartalo, jonka rasvakertymiin ei saatu tehokkaasti tuloksia perinteisellä treenillä.

Egger kokeili lukuisia menetelmiä etsiessään tehokasta hoitomuotoa alavartalon rasvakertymien hoitoon. Hän yritti esimerkiksi hoitaa ongelma-alueita ultraäänellä ja erilaisilla lämpöhoidoilla sekä radiofrekvenssillä. Yleisesti tiedettiin, että alavartalossa on alempi lämpötila kuin ylävartalossa ja useimmat hoidot ovatkin perustuneet lämpötilan nostattamiseen.

Egger havaitsi, että passiivinen kudoksen lämmittäminen ei vähentänyt rasvaa eikä selluliittia. Yleisesti ns. selluliittia oli aiemmin pidetty nestekertymänä, mutta Egger havaitsi muiden tutkijoiden tapaan, että muhkuraisuus koostuu imunesteen ja siinä kuljetettavien partikkelien lisäksi solujen välisestä rasvastaja kuona-aineista. Hieronnat ja muut passiiviset menetelmät tehosivat imunesteen kiertoa vilkastuttavasti, mutta eivät poistaneet rasvaa paikallisesti, joten näillä menetelmillä ei saavutettu pitkäkestoisia tuloksia.

Egger kokeili siksi erilaisia kudosta lämmittäviä hoitoja muun rasvanpolttoliikunnan yhteydessä, ilman tuloksia.

Eggerin suosikiksi eri menetelmien joukossa nousi alipaine, eli vakuumi, jolla pystyttiin vilkastuttamaan verenkiertoa. Manuaalisella vakuumihoidolla ei kuitenkaan saavutettu pitkäaikaisia tuloksia selluliitin tai rasvakertymien hoidossa, vaikka hoito suoritettiin sekä ennen että jälkeen kuntoilun. Heti, kun henkilö aloitti perinteisen kuntoharjoittelun, verenkierto ohjautui lihaksiin eikä ns. ongelma-alueille.

Läpimurto tapahtui vasta, kun Egger yhdisti kaksi ikiaikaista menetelmää; alipainehoidon, jota jo muinaiset egyptiläiset suosivat, ja tavallisen matalasykkeisen rasvanpolttoharjoittelun. Nämä kaksi asiaa yhdistettynä johtivat mullistaviin tuloksiin. Ensimmäinen HYPOXI-laite, HYPOXI-Trainer, oli syntynyt.

Nykyisin HYPOXI-terapiaa on tarjolla yli 40 eri maassa ja tyytyväisiä käyttäjiä on vuosittain satoja tuhansia. Yrityksen toimintaa on asteittain laajennettu viime vuosien aikana ja verkosto kattaa jo suuria osia Euroopasta, Amerikasta, Aasiasta ja Australiasta.

HYPOXI on itävaltalainen, yksityisessä omistuksessa toimiva yritys. Yrityksen pääkonttori sijaitsee Salzburgissa, Itävallassa, jossa myös laitteet valmistetaan.