Tutkimustuloksia

HYPOXI® on patentoitu menetelmä, jonka on osoitettu kohdistavan suurin osa rasvanpoltosta tiettyihin kehonosiin. Menetelmällä saavutetaan kolme kertaa suurempi ympärysmitan pieneneminen verrattuna tavanomaisen liikunnan ja ruokavalion yhdistelmällä saavutettaviin tuloksiin saman ajanjakson aikana.

Meille on ensiarvoisen tärkeää, että tulokset puhuvat puolestaan. Alla esitellään tiivistetysti tutkimustulokset kolmesta erilaisesta tutkimuksesta, jotka ovat esimerkkejä HYPOXIin liittyvistä tutkimuksista.

Tutkimus Salzburgin yliopistollisessa sairaalassa 1998

Vuonna 1998 tehdyssä tutkimuksessa (Dr. Norbert Egger), johon osallistui 1 527 kpl 25-55-vuotiasta naista, verrattiin koehenkilöiden reisien ja vyötärön ympärysmitan pienentymistä. Koehenkilöt jaettiin ryhmiin, joista osa harjoitteli perinteisesti ilman HYPOXI-laitetta, joko kävelemällä tai juoksumatolla tai kuntopyöräillen. Osa taas harjoitteli HYPOXI-laitteiden avulla. Molemmat ryhmät noudattivat samaa ruokavaliota ja seuranta-aika oli 6 kuukautta.

Ongelma-alue: reidet

RYHMÄ 1: Treenasi HYPOXI-L250®-laitteella
KONTROLLIRYHMÄ 1: Treenasi tavallisella kuntopyörällä

Ongelma-alue: vyötärö

RYHMÄ 2: Treenasi HYPOXI-Vacunaut®-laitteella juoksumatolla kävellen
KONTROLLIRYHMÄ 2: Treenasi kävelemällä juoksumatolla

Yhteenveto tuloksista:

– Reidenympärys pieneni niillä henkilöillä, jotka treenasivat HYPOXI-L250®-laitteella keskimäärin kolme kertaa enemmän kuin niillä, jotka treenasivat tavallisella kuntopyörällä.

– Vyötärönympärys pieneni niillä henkilöillä, jotka treenasivat HYPOXI-Vacunaut®-laitteella keskimäärin yli kolme kertaa enemmän kuin niillä, jotka treenasivat ainoastaan tavallisella juoksumatolla.

Tutkimusta pidetään alalla läpimurtona, koska sillä pystyttiin ensimmäsitä kertaa todentamaan, että rasvanpolttoa voidaan verenkiertoa manipuloimalla luonnollisesti kohdistamaan. Toistaiseksi millään muulla menetelmällä kohdistaminen näin tehokkaasti ei ole osoittautunut mahdolliseksi.

Tuloksia magneettikuvantamismenetelmällä (MRT)

Salzburgin Landeskrankenanstalten:in (Piirikunnan sairaanhoitolaitos) tekemässä kontrolloidussa tutkimuksessa tutkittiin muutoksia koehenkilöiden rasvakudoksen määrässä kahden viikon ajan, jolloin henkilöt treenasivat HYPOXI L250-laitteella. Koehenkilöt treenasivat yhteensä 8 kertaa, 30 minuuttia kerrallaan.

Koehenkilöt magneettikuvattiin ennen HYPOXI-treenin aloittamista ja uudelleen kahden viikon treenien jälkeen.

Tulokset osoittavat selkeän ja mitattavan eron rasvakudoksen paksuudessa ongelmakohdissa. Tulokset osoittavat, että ympärysmitan pienentymien ei johdu esimerkiksi nesteen vähentymisestä vaan rasvakudos on pienentynyt.

Medical Prevention Center Hamburg 2010

Dr. Bambergerin tutkimus vuonna 2010 vahvisti aikaisempien tutkimusten tulokset. Dr. Bamberger tutki onko HYPOXI tehokkaampi menetelmä rasvakudoksen vähentämiseen tietyillä valituilla kehonalueilla verrattuna tavanomaisen liikunnan ja ruokavalion yhdistelmällä saavutettaviin tuloksiin.

Tutkimukseen osallistui kaksikymmentä naista ja kuusitoista miestä, jotka kuuluivat samaan ikäryhmään. Kaikki tutkimukseen osallistujat noudattivat samaa ruokavaliota. Seuranta-aika oli 4 viikkoa.

Naiset

Ryhmä A: Harjoitteli HYPOXI-S120®-laitteella 3 krt/viikossa, 30 minuuttia kerrallaan.
Ryhmä B: Harjoitteli tavallisella kuntopyörällä 3 krt/viikossa, 30 minuuttia kerrallaan.

Miehet

Ryhmä A: Harjoitteli HYPOXI-Vacunaut®-laitteella 3 krt/viikossa, 30 minuuttia kerrallaan.
Ryhmä B: Harjoitteli kävelemällä tavallisella juoksumatolla 3 krt/viikossa, 30 minuuttia kerrallaan.

Tulokset:

4 viikon harjoittelun jäkeen tutkimukseen osallistuneet mitattiin.

Naiset

Ympärysmitan pienentyminen: reidet, pakarat, vyötärö
HYPOXIlla harjoitelleiden henkilöiden ympärysmitta mitatuilla alueilla pieneni merkittävästi enemmän kuin kontrolliryhmän:
HYPOXI-ryhmä keskimäärin yhteensä -13,3 cm vs.
kontrolliryhmä yhteensä – 4,8 cm

Ympärysmitan pienentyminen: reidet
HYPOXIlla harjoitelleiden henkilöiden reidenympärysmitta pieneni merkittävästi enemmän kuin kontrolliryhmän:
HYPOXI-ryhmä keskimäärin -2,9 cm per reisi vs.
kontrolliryhmä – 0,7 cm per reisi

Ympärysmitan pienentyminen: pakarat, vyötärö
HYPOXIlla harjoitelleiden henkilöiden ympärysmitta pakaroiden ja vyötärön kohdalta pieneni merkittävästi enemmän kuin kontrolliryhmän:
HYPOXI-ryhmä keskimäärin yhteensä – 7,4 cm vs.
kontrolliryhmä yhteensä – 2,4 cm

Miehet

Ympärysmitan pienentyminen: vyötärö, lantio
HYPOXIlla harjoitelleiden henkilöiden ympärysmittavyötärön ja lantion kohdalta pieneni merkittävästi enemmän kuin kontrolliryhmän:
HYPOXI-ryhmä keskimäärin yhteensä – 9,4 cm vs.
kontrolliryhmä yhteensä – 2,9 cm

Professori Bambergerin johtopäätös on, että vaikka sekä tavallinen liikunta että HYPOXI yhdistettynä ruokavalioon vähentää rasvakudoksen määrää ja pienentää ympärysmittaa mitatuilla alueilla, saavutettiin HYPOXIlla merkittävästi paremmat tulokset seuranta-aikana.

Dr. Bamberger: “HYPOXIlla saavutetaan merkittävästi suurempi rasvakudoksen väheneminen tietyillä alueilla verrattuna tavalliseen liikuntaan. Ero on tilastollisesti merkittävä.”